Unikt naturområde gjøres tilgjengelig

Unikt naturområde gjøres tilgjengelig

TØNSBERG: De nye forslag til regler for Rød/Dirhue-området foreligger nå fra fylkesmannen. Området skal skiltes, det skal opparbeides gangbare stier og forbudet mot opphold, bading og sportsfiske taes bort. Skjærene sør for Dirhue skal ha en fredningstid fra 15. april til 15. juli, slik som fredningen er for andre skjær i området. Fylkesmannen ønsker også enhetlige regler for hele området.
VIDAR LANGESTRAND
Området Rød/Dirhue ligger på Tjømes vestside og er et unikt stykke natur på 625 dekar. Reglene for ferdsel i området har vært svært strenge. Utallige er historier som går om folk som har blitt jaget fra området.
– Vårt mål har vært å bevare et unikt område, men samtidig gjøre det tilgjengelig for folk flest, sier miljøverninspektør Karl Hagelund hos- fylkesmannen.
HELE OMRÅDET
– Det nye er at vi nå får et regelsett som gjelder for hele området. Det bygger vi på at Rød, Mellom-Rød og Dirhue er så like av natur at det er naturlig å se på det hele som en enhet. Så de reglene som tidligere gjaldt for Rød, gjelder nå for hele området. Det er bare en videreføring av disse reglene.
IKKE FRILUFTSOMRÅDE
Karl Hagelund mener det er veldig sterk grunn til å understreke at det ikke er et offentlig friluftsområde. Det er tale om vern av natur. Å sammenligne med Moutmarka og russefei-ring som enkelte har gjort, er skivebom. Vi foreslår endringer i ferdselsreglene, men det kan på ingen måte sammenlignes med regler for offentlige friområder. Vi ønsker å styre ferdselen etter visse stier, slik at disse er tilfredsstillende å gå på.
GRUNNEIERE
– Jeg håper grunneiere vil forstå at det ikke er snakk om å forandre totalt på status. Det er ganske forsiktige forandringer. Vi går ut med det vi mener er faglig korrekt.
DEN POLITISKE PROSESS
– Hvordan vil grunneiere reagere?
– Eier av Mellom-Rød, som er en rekke grunneiere, sier at de overhodet ikke er interessert. Vi har satt en høringsfrist til 1. oktober. Da kan alle parter uttale seg. Deretter vil fylkesmannen vurdere høringsrunden. Så vil det hele ende i kongelig resolusjon. Jeg ser ingen grunn til at det ikke skulle ende i det.
– Før Tjømes ordfører tok saken, hadde vi forslag om revisjon av bestemmelsene for disse områdene. Men med utspillet fra Gjertsen kom saken på dagsorden, slutter Hagelund.

Positivt og gledelig
TJØME: Jeg må se nærmere på forslaget, men umiddelbart ser jeg positivt på dette at man kan bevege seg friere i området, sier ordfører Ola Gjertsen (H).
– Dette med informasjon ved skilter kan være bra. Og det er bra at vi kan få ensartede regler for hele området. Men hvis man mener at man nå kan gå i land fra båt og bade, da er jeg mer skeptisk, iallfall litt betenkt.
– Dette er en forbedring, men ikke mye forandring fra tidligere, sier Bodil Strand (A). Men nå innføres det jo bare regler for rettigheter som grunneierne hevder er der i dag.
Da burde alle parter bli fornøyde. Hvis disse små endringene er de eneste, synes jeg ikke grunneiere har noen grunn til å protestere. De sier jo at det er fritt for folk å gå der. POSITIVT
– Jeg ser positivt på forslaget om opparbeidede stier.
Da vil de fleste gå der. Nei, dette er et godt forslag. Her møtes politikere og grunneiere på halvveien. Alle bør sette seg ned og være fornøyd. En viss restriksjon bør det være for et slikt område.
– Forslaget virker bra. Jeg vil gå inn i området med andakt og følelse. Jeg gleder meg, sier Bodil Strand.
Grunneier Wigert var ikke å treffe, og Ole-Jacob Hoff nektet å kommentere saken overfor VA.

Tags: No tags