Strid om båt-industri

Strid om båt-industri

LOKALAVISEN TØNSBERG, ONSDAG 28. AUGUST 1996

Snart blir vakker natur borte
TJØME:
Ame Fjellberg i plan- og mijløutvalget på Tjøme raser over at vakker Tjøme-natur er ofret til fordel for et industriområde. Teknisk sjef og rådmann hilser ny industri velkommen.

Bildetekst
OVERTRAMP: På Pytterønningen ved Haug gård mer Tjøme sentrum har kommunen ødelagt nydelig natur til tross for at det ikke var vedtatt.
(Foto: Hans Christian Moen)

AV AN-MAGRITT LARSEN
Stridens kjerne er det ti mål store industriområdet Pytterønningen ved Haug gård nær Tjøme sentrum. Området ble i fjor omregulert fra landbruksområde til industri/forretning. I sommer er det meste av vegetasjonen i det tidligere uberørte og artsrike området fjernet, og de ti, elleve målene er dekket av stein som er sprengt ut og knust på stedet.
-En katastrofe
-Dette er dårlig naturforvaltning. Å ødelegge et skogsområde som ble brukt til leke- og turområde, og som hadde mange arter dyr og planter, er en katastrofe, sier Fjellberg.
Han understreker at Tjømelista hele tiden har vært i mot utbyggingen.
Det er de to bedriftene Seahorse Marina og Stingsfisher Powerboat som nå flytter til indre Tjøme. Marinaen oppbevarer og selger båter og holdt tidligere til på Ormelet. Sting-fisher produserer båter, og holdt tidligere til på Kjøp-mannskjær.
-Kommunen har hugget ned mere skog enn det som er vedtatt for å gi plass til båtindustri og -forretninger, sier Fjellberg.
-Det er ikke ofte bedrifter ønsker å etablere seg på Tjøme. Det er klart vi vurderer å si ja takk til en slik tilvekst til næringslivet i kommunen. Båt-relatert virksomhet passer ekstra godt i en kommune som vår, sier teknisk sjef Ove Svendsen. Han understreker at steingjerder og andre kulturminner er bevart. -Dessuten skal vi for-skjønne området når bygningen står ferdig, sier Svendsen og viser til reguleringsplanen som sier at det skal lages et parkbelte. Etter det Lokalavisen kjenner til er det første bygget som skal stå ferdig en enorm hall på 28 ganger 70 meter, til lagring av båter.
Miljøvennlig
Rådmann Gunnar Hansø forsikrer at produksjon av båter ikke skal gå ut over miljøet. For å avhjelpe trafikkøkningen som forventes i området har kommunen begynt byggingen av en sykkelsti.
Spørsmålet hvorvidt det er sommergjestene eller de fastboende som trekker fordeler av båtindustri og lagringsplasser svarer rådmannen slik på:
-Både fastboende og feriegjester kan oppbevare båtene sine der. Men, det er nå engang flere hytter enn helårsboliger på øya.

AOCR Svein-Åge Wærhaug-Mathisen

Tags: No tags