Hummerfisket bedre enn ventet

Hummerfisket bedre enn ventet

18/1-1973

Fisker Håkon Kjærre, Hvasser legger ikke opp
Resultatet av årets hummerfiske på hele sørlandskysten synes nu å være helt klart. Høstsesongen ble ikke den aller dårligste som har vært, noe mange fiskere og salgslag hadde fryktet på forhånd. Direktør Rollef 0. Krabberød i S.L. Skagerakfisk i Kristiansand — som har hånd om ilandføringen på hele kyststrekningen fra Ana-Sira i vest til Tønsberg Tønne i øst — sier til NTB at det endelige årskvantum blir snaut 41.500 kg. hummer. Inntil torsdag 21. desember var det mottatt 41.115 kg., men det vil alltid være noen slumper igjen som fiskerne har til levering like over jul eller på nyåret.
Totalt på sørlandskysten ga hummerfisket i 1972 snaut tre tonn mer enn fjoråret som markerer seg som det absolutte bunn-året hittil. Direktør Krabberød sier videre at man hadde en viss tilbakegang i vårsesongen i år på halvannet tonn hummer, slik at høstsesongen i år har gitt ca. 4,5 tonn mer enn i fjor.
Helt siden 1956 da skagerak-fiskerne førte i land hele 223.021 kg. hummer — eller seks ganger så mye som i fjor — har det vært jevn nedgang i resultatet av fisket i de siste 15 årene
Om årsakene til at fisket i hast ble bedre enn ventet, sier direktør Krabberød det slik:
— Det som er sikkert, er at det var spesielt fint vær i år. Det var svært lite vind, og hummerfiskerne kom derfor helt ut på de ytterste båene og fikk satt teinene sine der. Men variasjoner for fangstene i en høstsesong på fire og et halvt tonn, som fra i fjor til
i år, er noe man må regne med efter fangstmulighetene og antall deltagere i fisket. Men jeg ser ikke så veldig optimistisk på situasjonen for årene fremover.
— Hva mener De er årsaken til den voldsomme tilbakegangen i hummerfisket — fra over 223 tonn i 1956 til f.eks. vel 39 tonn i fjor?
— Det har vært fundert ganske mye gjennom årene på mulige årsaker, både blant fiskere og forskere. Det er meget vanskelig for meg å si noe bestemt. Det kan være mange muligheter. Jeg tror ikke at vi skal se bort fra at forurensningene i sjøen er en vesentlig årsak.
— Når rognhummeren har gytt, flyter rognen fritt. Sei man på de forurensninger som ligger i topp-vannet i Skagerak langs det meste av sørlandskysten, kan nok dette ha sin betydning, mener salgslagsdirektøren.
Hyttefolket og sommerturister med dykkerutstyr. som tar opp hummer i fredningstiden — har vært nevnt som en viss årsak. Direktør Krabberød sier at dette lystfisket kan ha en viss skadevirkning. Derimot er det klart at det i det siste har vært dårlige år for formeringen av hummeren. Det går gjennomsnittlig åtte år før den er kjønnsmoden.
I en nærmere presisering f av forekomstene av forurensninger i havet sier direktør Krabberød at dette særlig dreier seg om olje i sjøen, men at det innunder kysten også er kloakk til stede. Rekordkvantumet for hummerfisket på sørlandskysten stammer fra
1956. Hele 223.021 kg. ble da ført i land. Fiskerne fikk 2 516.000 kroner på deling for slitet.
Håkon Kjærre, Hvasser har nesten 30 hummersesonger bak seg og har nesten ikke tall på hvor mange hummer han i løpet av årene har dratt opp av havet. Siste sesong innbragte ham imidlertid kun 600 hummer, og det er en nedgang på vel hundre fra forrige sesong, som jo er blitt karakterisert som den desidert dårligste på mange år.
— Tross alt ble jo fisket bedre enn jeg hadde ventet, forteller Håkon Kjærre til «Tønsbergs Blad», — noe som nok skyldes det vakre været vi hadde i begynnelsen av sesongen. Vi kunne jo komme ut hvor vi ville og fikk dermed lettere tak i havets kardinaler.
Jeg startet opp allerede første oktober og la da ut 80 teiner. Ved første draget fikk jeg ca. 3/4 hummer til teinen og det må jo karakteriseres som meget godt. Vel, slik fortsatte det den første måneden for så sakte, men sikkert å dabbe av. Det ble liksom ikke den rette freser over det senere.
— Hva tror De det kommer av at det går slik tilbake med hummerbestanden?
— Det er det vel bare ekspertene som kan uttale seg om. men visse ideer har jeg da For det første tror jeg det skyldes garnfisket som pågår i fredningstiden. Videre har nok ekkoloddet betydd en del. Ved bruk av dette hjelpemiddelet tar man jo også hummeren som befinner see nå
de dype utgrunnene til tross for at det er denne som skal holde bestanden ved like. Tror ikke forurensningen spiller noen rolle, for personlig har jeg aldri registrert forurensning av betydelig grad på feltene som ligger litt ute i fjorden.
Egentlig har vel ikke totalfredning noe for seg heller, for man klarer ikke å hindre dem som ønsker å fiske ulovlig likevel. A frede rognhummeren hadde ikke vært så dumt, men da måtte man innføre den regel at enhver som fikk en slik hummer tok den med inn til land for å oppbevare den i samlingskummer inntil sesongen var avsluttet. For en ting er sikkert — deter svært få for ikke å si ingen som slipper denne hummeren ut i sjøen igjen
En meget gledelig faktor i hummerfisket registrerte Jeg også denne sesong — det er fremdeles massevis av småhum-mer i sjøen. Det er Jo denne vi skal fiske neste sesong, så fisket kommer i hvert fall til å vare dette året også. Ved Sandøya f.eks. fikk jeg to hummer ut av 20 som var store nok. Trist er det at mange ikke respekterer den oppsatte minstestørrelse på 22 cm. Selv om man ikke får levert disse småkrypene egner de seg godt til å benytte i en privat husholdning. Den minste hummeren jeg fikk denne sesong var bare to tom.mer lang.
Ellers tror jeg nok at noe av årsaken ‘il at jeg ikke fikk mer enn 600 hummer denne hasten, er at jeg ikke benyttet ekkoloddet. Det var nemlig i stykker. I den første nerinrirn møne
ennu gikk relativt grunt savnet jeg det ikke, men senere tror jeg nok det ville ha vært en fordel å ha hatt det. — Selv om jeg altså i år fikk ganske lite med hummer, merker jeg det ikke i kroner og ører, for prisene går jo opp eftersom tilførselen minsker.
— Tenker De på å legge opp nu som fisket har begynt å svikte?
— Nei jeg har holdt på med dette siden 1945, og før det var jeg 20 sesonger på hvalfangst. Og enda tidligere holdt jeg også på med hummerfiske som jeg nærmest er flasket opp med. — Som sagt tror jeg ikke at det går på stumpene. Da jeg var ute sist gang for å tømme teinene (4. januar) fikk jeg fem hummer på syv teiner, smiler Håson Kjærre før han legger ut igjen på sildefiske denne gang.

Tags: No tags