Under vann på Verdens Ende

Øyene 4/9-2003

Under vann på Verdens Ende

Det ble ikke noe av planene om et kystsenter på Verdens Ende. Men hva med en undersjøisk tunnel hvor besøkende kan oppleve livet under havoverflaten?
Ikke før stormen har lagt seg rundt debatten om bygging av et økologisk kystsenter på Verdens Ende, dukker et nytt spektakulært utbyggingsforslag opp. Ideen om en tube under havoverflaten kommer fra Bjørn «Big Bear» Johansen: Livet i havet
– Forslaget mitt er foreløpig en reise i fantasiens verden. Tenk hvilken opplevelse det blir for besøkende – både for barn, ungdom, voksne, eldre, funksjonshemmede og rullestolbrukere, sier Johansen.
Han ser for seg en slags tube eller tunnel som bygges fra fjellsiden bak eller foran gangbrua og utover i havet. På innerveggene skal det opp informasjonstavler om livet i havet. Utenfor foreslår Johansen at det kan settes opp teiner og ruser og kanskje også et utradert skipsvrak, samt at fisken blir matet for at den skal bli sted-bunden.
– Fangsten fra rusene kan tas inn i tuben slik at besøkende får ta for eksempel hummeren, sjøstjernen og krabbene i nærmere øyesyn før fangsten blir hevet ut igjen i havet, forklarer Johansen.
Han understreker at spørs målet om hvor lang tuben skal være og hvor dypt den skal gå, må i tilfelle under-vannsentreprenører og marinbiologer ta seg av.
-1 denne tuben, som jeg har valgt å kalle den, kan du gå og se på livet i havet. I den bakre og bredeste delen av tuben ser jeg for meg at det lages et opplysnings-/under-visningsrom med dataskjermer og kanskje en storskjerm. Her kan det være fagfolk som kan gi informasjon om floraen og fuglelivet du kan oppleve både på land og under vann, forklarer Johansen.
Sponsorer
– Du tør å komme med et slikt forslag nå rett etter debatten om kystsenter på Verdens Ende?
– Jeg tror tvert imot at motstandere av store bygg på Verdens Ende kan se annerledes på en undersjøisk konstruksjon. Dette er ingen konstruksjon som skal stå på en fjelltopp eller ødelegge
horisonten, men er tenkt nedsenket i havet og vil ikke visuelt forstyrre bildet av Verdens Ende. En skjult skatt! Oppsummerer Johansen.
Finansieringen vil han overlate til noen av landets største bedrifter, mot at de får logoen sin og en presentasjon over hva de driver med og deres produkter strategisk plassert et eller annet sted inni konstruksjonen.
– Tror du på gjennomslag for ideen?
– Jeg har tro på at dette er en idé som kan bli tatt godt imot av besøkende. Men antagelig vil analytikere, forståsegpåere, synsere, svarte-dau- og dommedagsprofeter, byråkrater, politikere og andre stemme i at dette er nok en dum idé fra Bjørn «Big Bear» Johansen. Kanskje vil de enes om et slagord: «Verdens Ende skal være som det er – ikke tenk nytt. Verken her eller der».
An-Magritt Larsen

AOCR 250ab

AOCR Svein-Åge Wærhaug-Mathisen

Tags: No tags