Forsatt hyttebygging i Tjøme-skjærgården?

Forsatt hyttebygging i Tjøme-skjærgården?

Tønsberg Blad 10 Mars 1990

Det er utfyllende bebyggelse i tilknytning til eksisterende hytter på Sandø det søkes om. Kommuneingeniøren på Tjøme stiller seg positivt til 11 nye hytter på øya, mens bygningsrådet vil på befaring før man behandler saken. (Foto: Terje Wilhelmsen)

TJØME: 11 nye hytter kan det bli på Sandø øst for Hvasser hvis grunneierne får godkjent sitt forslag til reguleringsplan. Kommuneingeniør Are Kvålen går inn for at man skal tillate hytteutbyggingen på Sandø, men bygningsrådet valgte i siste å utsette behandlingen av denne saken. Rådet vil befare øya før man sier ja eller nei til flere hytter.

TERJE WILHELMSEN

Når det gjelder utbyggingen på Sandøya er det snakk om utfyllende bebyggelse i tilknytning til den eksisterende hyttebebyggelsen, som ligger på øyas vestside. Hele den østre og nordre del av øya, som er meget populære utfartseder for båtfolket, vil for all fremtid være åpen for almenheten. I tillegg til Sandøya eier også grunneierne Busteinene. Disse øyene vil også for all fremtid være offentlige friluftsformål. Dette er momenter kommuneingeniør Are Kvålen trekker frem i sine kommentarer overfor bygningsrådet.

I sine kommentarer gir kommuneingeniøren videre uttrykk for at det ikke er noen «øygrunneier» i kommunen som har tatt så vel vare på arealene som tilfelle er på Sandøya. Dette er også uttalt av Fylkesmannens naturvernkonsulent. Dette må komme søkerne til gode, hevder kommuneingeniøren i sine kommentarer. Videre vises det til at forrige kommuneplanutvalg og naturvernkonsulenten har vært på befaring og sett på hver eneste hytteplassering. Under befaringen ble det gitt uttrykk for tilfredshet med den foreslåtte plassering som i stor grad har tatt hensyn til naturen

Når det gjelder spørsmål om adkomst, parkering og renovasjon er dette momenter som tidligere har vært brukt i negativ retning for å si nei til flere hytter enn de 25 man fra før har på Sandøya. Dette er nå løst ved at grunneierne de senere år har ervervet adskillig parkeringsareal i tillegg til det man tidligere hadde til disposisjon. Når det gjelder byggeplasser er dette ordnet i form av leide plasser i den private båthavn i Sandøsund. Når det gjelder renovasjon betaler grunneierne på Sandøya, etter avtale med kommunen, full renovasjonsavgift mot å benytte containerne i Sandøsund, går det frem av kommuneingeniørens kommentarer.

Tags: No tags