Kartlegger forlis i skjærgården

Kartlegger forlis i skjærgården


Øyene 24/4-2002
Skribent Johan R. Ringdal fra Tjøme er i gang med nok et nytt prosjekt Denne gang handler det om grunnstøtinger og forlis i Tjøme-skjærgården gjennom 150 år.
Ringdals siste artikkel skal trykkes i neste utgave av Tjøme Historielags «Tjuma». I fjor ga han ut boka «Ei hjem-mestrikka strømpe» som handler om Tjøme-stuerten Søren Korneliussen og hans kamp om å overleve etter et forlis utenfor Vest-Senja i 1946. Underveis i dette arbeidet oppdaget forfatteren at grove navigasjonsfeil var årsaken til mange av skipsulykkene, og dermed var ideen tent. Ringdal satte i gang prosjektet med å kartlegge årsaker til skipsulykker langs hele norskekysten. 6. juni har du sjansen til å få med deg akkurat dette foredraget som kringkastes av NRK P2.
– Jeg syntes dette var et så råspennende prosjekt å arbeide med. og kunne tenke meg å
komme enda nærmere ved å undersøke et snevert felt. Og det er det arbeidet mitt her i Tjøme-skjærgården dreier seg om – grunnstøting og forlis rundt Tjøme gjennom 150 år, forklarer Ringdal.
Forfatteren og historikeren, som bor vinterhalvåret på Tjøme og sommerhalvåret på Brøtsø, er selv av gammel sjø-mannsslekt. I en rekke foredrag, artikler og noveller gjennom årene har han tilkjennegitt sin kjærlighet til og respekt for skip, åpent hav og sjøens folk.
– Min hypotese er at skipsulykker og grunnstøtinger i stor utstrekning skyldes det som kalles den menneskelige faktor. Men prosjektet mitt skal ikke bare være en belæring og en oppramsing over ulykker. Tanken er å lage et oppslagsverk over farlige punkter i Tjøme-skjærgården hvor båtfolket selv kan gå inn og kontrollere, understreker Ringdal.
An-Magritt Larsen

Tags: No tags