Hvasser Sanitetsforening feirer 25 års jubileum

Hvasser Sanitetsforening feirer 25 års jubileum

En hyldest til stifteren og formannen av foreningen gjennom 25 år — frk. Olga Kruge.
Fru Anna Andreassen ny formann.
Olga Kruge.
Hvasser Sanitetsforening holdt årsmøte 26. januar. Det var på dagen 25 år siden foreningen ble stiftet av frk. Olga Kruge, som også hele tiden har sittet som foreningens formann.
Frk. Kruge åpnet årsmøtet med å redegjøre for foreningens arbeide siste år. Årsoversikt og regnskap ble enstemmig godkjent
Regnskapet viser en inntekt på kr. 4,165,26. Utgifter 4224,94.
I frk. Kruges oversikt over foreningens arbeid gjennom 25 år — går det fram at en av de store oppgavene har vært å bygge gravkapellet på Hvasser, en gave fra heimbygdingen, redaktør Fred A. Fredhøi.
Inntektene gjennom årene har vært ca. 60 tusen kroner. Foreningen driver bad og har små-barnkontroll.
Til valg av styre, ble fru Anna Andreassen valgt som formann, — da frk. Kruge bestemt frasa seg gjenvalg. Som kasserer ble gjenvalgt fru Helene Evensen, likeledes fru Ingeborg Hansen. — De gjenstående i styret er fru Bertha Pedersen, viseformann og fru Mimi Abrahamsen.
Fru Agnes Wilhelmsen takket frk. Kruge for hennes oppofrende og initiativrike arbeide for foreningen og sanitetsaken gjennom alle disse 25 år, og overrakte henne blomster fra medlemmene som en hyldest for hennes enestånde innsats. Frk. Kruge ønsket foreningen fortsatt framgang og lykke, takket for den gode ånd som alltid hadde rådet på møtene og for den tillit som var vist henne ved at hun stadig var blitt gjenvalgt som formann.
Vi gratulerer frk. Kruge med 25 år som formann i Hvasser Sanitetsforening – og slutter oss til frk. Kruges ønske om fortsatt framgang og lykke for foreningen.