Planlegger flerkulturelt trossenter på Tjøme

Planlegger flerkulturelt trossenter på Tjøme

17 april 1998
Tjøme: Kristin Lotherington planlegger å bygge et flerkulturelt trossenter på Tjøme. Det skal ligge på den åttte mål store eiendommen Paulajordet på Haug.
Terje Wilhelmsen
Hovedutvalget for plan og miljø skal behandle forespørslen fra Lotherington i møte førstkommende onsdag. Saken er lagt frem med positiv innstilling. En forutsetning i innstillingen er at det sendes inn en søknad med bekreftelse fra grunneier og med nærmere redegjørelse for bebyggelsens omfang og innhold.
Senteret vil legge vekt på egen praksis mot selvstendig utvikling «
Alle livssyn
I et brev Kristin Lotherington har skrevet, går det frem at hun ønsker å etablere et senter som omfavner alle
livssyn og trosretninger. Senteret skal, ifølge brevet, inneholde et hovedhus med blant annet lyd- og videorom, bibliotek, kontor med behandlingsrom, «stille rom», to store og fire små soverom m.m. Videre er det tenkt bygget en portnerbolig, fødestue, barne- og ungdomshus og retreathytter av strå og leire. Det blir også nevnt at det er aktuelt å bruke telt i forbindelse med kursarrangementer på eiendommen.
«Senteret vil legge vekt på egen praksis mot selvstendig utvikling. Det vil også kunne tilby forelesninger og seminarer av ånds-arbeidende individer. Det er viktig for senteret å åpne opp for barna. Yoga, Form 9, ernæring, sang og lek skal tilrettelegges for forskjellige aldersgrupper. Senteret tilbyr mulighet for tilbaketrekning i lengre eller kortere perioder. Det er mulighet for å ha fast bopel. Jeg planlegger en besøks-hage med tehus. Her kan man praktisere hagemeditasjon og drikke te. Senteret vil tilby veiledning i alternativ medisin i samarbeide med profesjonelle terapeuter», skriver Kristin Lotherington.
Berikende
Forespørselen fra Kristin Loterington legges frem for hovedutvalget med positiv innstilling. I vurderingen av saken blir det påpekt at det planlagte senteret blir spesielt i forhold til øvrig etablering i kommunen. «Men det vil berike kommunen i forhold til flerkulturelle tilbud og aktiviteter», heter det i kommentarene.
Videre heter det at en utbygging som foreslått på denne eiendommen er i tråd med intensjonene i kommuneplanens arealdel, og at det ut fra beskrivelsen vil forskjønne området.
«Arealet ligger eksponert i kyssområdet og bør utbygges med penere næring i tråd med denne søknaden, fremfor store næringsbygg og asfaltflater. Vi anbefaler at søker kan arbeide videre med saken. Det kan opplyses at det må utarbeides en reguleringsplan for eiendommen før området kan utbygges», heter det i saksbehandlers kommentarer..

AOCR Svein-Åge Wærhaug-Mathisen

Tags: No tags