Jubileum med fyr og flammer 

Jubileum med fyr og flammer
TOMMY BIRKELUND

Å gjenreise fundamentet til fyrtårnet, som sto ferdig i 1801, er en tiltalende tanke hos styringsgruppa for Færders 300 års jubileum. Mandag var det befaring på øya med representanter fra både kommunen forenings- og næringslivet på Tjøme, samt fulkes- og riksantikvaren. (Foto: Tommy Birkelund)
FÆRDER: Neste år vil det være 300 år siden kullgryta på Store Færder blusset for første gang. Jubileet skal markeres med en rekke små og store arrangementer neste sommer. Det kan også bli aktuelt å bygge en modell av fyrtårnet som sto ferdig i 1801, for deretter å verne øya. Uansett vil jubileet åpnes med fyr og flamme fra toppen av Store Færder.

Mandag var representanter for Tjøme kommune, nærings- og foreningslivet i kommunen, samt fylkes- og riksantikvaren på befaring på Store- og Lille Færder. Ste-mingen synes entydig, det er med stor entusiasme tjømlin-gene starter arbeidet med markeringen av jubileet. Noe mer usikkert hvilken konklusjon riksantikvaren vil komme frem til.
I dag står bare ruinene igjen av det gamle tårnet. Fyrtårnet overtok funksjonen til fyrgry-ta av jern som hadde sørget for sikkert farvann de første 104 årene. Originalsteinen be-
finner seg imidlertid på øya, men det vil koste mye penger å restaurere tårnet. Spørsmålet er om det vil bli mulig å reise disse pengene.
Vil koste mye – Vi er avhengig av drahjelp fra riksantikvaren og staten, men det hadde vært fint om vi kunne fått det til. Spørsmålet er hva riksantikvaren sier. Det er flere mulige alternativer å velge mellom. Blant annet å verne området, og kun stanse forfallet. Eller å forsøke å gjenreise det gamle fundamentet på 6 x 6 meter. Det kan også komme på tale å konservere de ruinene som er i dag og bygge et overbygg slik at siluetten kan beskues fra fjorden, sier Tjømes ordfører Roar Tandberg.
Tjøme kommune skal nå, sammen med fylkesantikva-ren, lage en plan for bevaring og vedlikehold av fyret og de øvrige anleggene på Store Færder, deriblant fyrbestyrer-boligen og «køllaveien» opp fra bukten.
Tone Devold fra riksantikvarens kontor sier til Tønsbergs Blad at hun fikk stor nytte av mandagens tur til Færder. Ved hjelp av fotoapparatet, skisseblokk og samtaler med kjentfolk har hun sikret seg den dokumentasjon hun trenger, men det er for tidlig å si hva utfallet blir.
– Uansett hvilken løsning som velges vil det trengs en god del vedlikehold. Vi må blant annet finne frem til hvem som skal ha dette ansvaret, sier hun.
Riksantikvaren må også se på Færder i sammenheng med de øvrige fyrene langs norskekysten. En plan for å verne alle fyr blir nemlig diskutert, men for Færders del haster det å finne en endelig løsning på grunn av jubileet neste år.
Når det gjelder Lille Færder, eller Tristein, jobber Tjøme kommune aktivt for å bevare bemanningen på fyret. I dag har fire voktere jobb på Tristein. I følge Devold har Staten allerede gitt uttrykk for at bemanningen skal opprettholdes.
Festspillene er med
De som til nå har jobbet med jubileet har allerede hatt én idedugnad blant forenings- og næringsliv på Tjøme, og mange baller er kastet opp i luften. Mandag ble styringsgruppa offisielt nedsatt og fremdriftsplanen spikret under et møte i hovedutvalget for kultur og undervisning på Tjøme.
– Vestfoldfestspillene har allerede bestemt seg for å ha fyrtårn som tema neste år, en vinkling vi setter stor pris på. Videre er Færder seilforening 100 år og Færderseilasen avvikles for 50. gang den 10. juni.
Det vil være naturlig at vi finner på noe i den sammenheng, for eksempel en ragatta rundt Færder. Dessuten er Posten 350 år i 1997. Som kjent gikk mye av posten langs kysten de første 250 årene, noe som innbyr til et samarbeid. Ideene er mange, men vi er såvidt kommet i startgropen, sier jubileets prosjektleder Trine Hansson.
Både i NRKs kultur- og underholdningsavdeling har man også sagt seg interessert i å lage programmer fra Færder i jubileumsåret.
Langt lerret å bleke
De viktigste støttespillerne ved jubileet vil uansett bli forenings- og organisasjonslivet på Tjøme. Hvilken interesse de viser for jubileet vil bli avgjørende for hvor omfattende markeringen vil bli, men så langt har altså signalene vært positive. Det er likevel et langt lerret å bleke før bitene vil falle på plass.
– Det vil gå et brev ut til samtlige foreninger i kommunen hvor de blir invitert til et møte med kommunen. Der vil de få den informasjonen de trenger omkring jubileet, samt tidsfrister for tilbakemelding om egnede arrangementer som de ønsker å bidra med, sier ordfører Tandberg.
Ordfører Roar Tandberg var guide da blandt andre Tone Devold fra Riksantikvaren og Jan Lind fra fylkesantikvaren besøkte Færder mandag. (Foto: Tommy Birkelund)

Tags: No tags