Wigert flytter til Tjøme og kjemper for Dirhue

Wigert flytter til Tjøme og kjemper for Dirhue
10/5-1988 TB

TJØME: Knut Wigert og hans kone Sone Helene vil om kort tid flytte til Tjøme. Paret ønsker å bli fastboende på familiens praktfulle eiendom Dirhue på Tjømes vestside. Deres eiendom er forøvrig meget aktuell i disse dager. Fylkets miljøvernmyndigheter har varslet at man ønsker å oppheve fredningsbestemmelsene for denne eiendommen. Det kan foreligge en innstilling i denne saken allerede idag, og etter hva Tønsbergs Blad har grunn til å tro foreslås det at almenheten skal ha tilgang til større deler av Dirhue/Rød-området enn tilfelle er idag.
TERJE WILHELMSEN
Knut og Sofie Helene Wigert bor i dag så mye som mulig på Dirhue. Tønsbergs Blad besøkte paret i helgen, og begge ga klart uttrykk for at de vil ta opp hansken og kjempe imot alle forsøk på å åpne Dirhue fullstendig for almenheten.
— Egentlig skjønner jeg ikke helt hva dette dreier seg om. Det er ingen som idag blir nektet å gå tur her på Dirhue. Området er, ved behandling to ganger i statsråd og i Stortinget, pålagt ad-ferdsbestemmelser. De går i korthet ut på at folk som går tur i området skal følge oppmerkede stier, og at camping er forbudt. Men om folk beveger seg ute i naturen og langs sjøen blir de ikke jaget av den grunn.
— Hvorfor er dere da så redde for å forandre fredningsbestemmelsene?
— Dersom fredningsbestemmelsene for Dirhue blir forandret er vi redde for at området her vil bli utsatt for samme slitasje som de øvrige friluftsområdene her på Tjøme. Vi behøver ikke gå lenger enn til Moutmarka hvor flere tusen russ har vært med på å slite ned naturen. Dette ønsker vi ikke skal skje med Dirhue.
— Man må huske på at denne fredningen er gjort etter initiativ fra oss selv. Forfatteren Alf Larsen fredet, som den sanne Tjøme-patriot han var, sin eiendom, Rød. Han spurte om vi kunne tenke oss å gjøre det samme med Dirhue. Vi gikk selvfølgelig med på dette. Fredningsbestemmelsene som ble innført gjelder selvsagt også for oss selv, slik at heller ikke vi kan bruke vår eiendom slik det passer oss. Videre må man huske på at vi også har frasagt oss muligheten til å utnytte området økonomisk. Vi kunne tjent oss styrtrike på å selge hyttetomter. Da vi fredet området var det nemlig ingen restriksjoner for fradeling av tomter for hyttebygging her på Tjøme.
— Hvorfor denne strenge fredningen?
— For det første vil vi ikke si at fredningen er så streng. Folk får lov til å bruke området. Men grunnen til at Dirhue og Rød har strengere fredningsbestemmelser enn andre områder er at norske myndigheter representert ved Universitetet ønsker å bevare dette unike naturområdet som et referanseområde. Både Alf Larsen, oss selv og norske myndigheter har innsett betydningen av, i et så presset område som Tjøme, å ta vare på dette stykke unike natur. At en lokal ordfører og noen miljøvernmennesker i fylket nå ønsker å bryte ned igjen det som er bygget opp gjennom årtier er for oss uforståelig. Og vi vil Kjempe imot, sier Knut og Sofie Helene Wigert til Tønsbergs Blad.

Bildetekst
Sofie Helene og Knut Wigert foran sitt hus på Dirhue. Nå ønsker de å flytte til Tjøme for godt, og de vil kjempe mot alle forsøk på å forandre fredningsbestemmelsene for dette unike naturområdet. (Foto: Terje Wilhelmsen).
AOCR Svein-Åge Wærhaug-Mathisen

Tags: No tags