Fanden spare!

Fanden spare!

Han var ikke optimistisk, stortingsrepresentanten fra Tjøme da vi snakka med ham for noen dager siden. «Departementet står på sitt når det gjelder valget mellom Kongsvinger og Mågere , – men vi får se hva som kommer fram i den åpne høringen,» sa Per Ove With.

Det er mange likheter mellom Mågere og Færder. Begge skal overvåke og veilede. I lufta og på sjøen. Begge har potensiale til å delta i en videre utvikling av sikkerhet og overvåking av miljøet i fjorden. De som styrer tenker ikke sånn. De tenker på penger, – ikke annet enn penger, ser det ut til.

Strengt tatt kan nok installasjonene for overvåking av luftrommet ligge andre steder enn på Mågere. Det gjelder også for fyrlyset på Færder. Vi tviler ikke på at moderne teknikk kan fjernstyre fyret på en måte som gjør at vi ikke engang vil merke at de skifter pære, og de som skal lese radarbildene for luftovervåkinga

kan med dagens teknologi sitte hvor som helst.

Aller siste nytt er at Veritas anbefaler at det på sikt innføres fjemlosing fra trafikksentralen. «Farvannet i Oslofjorden er godt egnet til dette,» sier de. Kanskje kan de spare noen lusne kroner på dette også.

Det er altså en rekke forslag som tilsynelatende sparer inn noe, men som alle i sin konsekvens svekker sikkerheten. Beredskapen ved innseiling til de store oljehavnene i Norge er allerede katastrofalt dårlig, lang dårligere enn f.eks. amerikanske myndigheter krever.

Er dette fornuftig sparing?

Men her skal spares. Nedlegging av Færder vil gi en besparelse på ca. 2 mill. årlig, og det er jo selvfølgelig noen kroner. Det ser vi alle.

Så har vi besparelsen på Mågere.

Her er beregnet at driftsutgiftene blir omtrent de samme om stasjonen ligger her eller på Kongsvinger. Men mens besparelsen ved å flytte stasjo-

nen til Kongsvinger blir på 70 mill. så blir besparelsen på ca 270 mill. ved å ha stasjonen der den nå er.

270 mot 70? Det betyr jo at samfunnet kan spare 200 mill. på å la stasjonen ligge der den er i dag?

De sparer 2 mill. på å ta bort øynene på Færder, mens de bruker 200 mill. på en aldeles uvettig flytting av store forsvarsinstallasjoner. Og synes det er helt greit.

På oss virker det aldeles borti natta.

Idetheletatt. Hva er det de tenker på, de som privatiserer statsbedrifter og kjøper aksjer i landminefabrikker for våre sparepenger – og sparer inn noen fattige millioner med den ene handa mens de øser ut med den andre?

Det er ikke det spor merkelig at det de kaller politikerforakt øker.

Reidar Thorsen og Leif Erik Seeberg

Tags: No tags