TELEFONVISA 

TELEFONVISA Skrevet av dr. Zogbaum Til innvielsesfesten på ”Klubben” 5.2.1899 

Mel.:  Pål sine høner

Aa har I nu løst til aa høre en vise

om aassen på Tjømø vi telefon fik.

Rundt omkring kunde folk telefon prise,

paa Tjømø i alting tilbage vi gik.

”Stop!” sa Olsen, slig kan det ei være.

Bryde sa:  ”Nei, vi er seige som tjære”.

Ness slo i bordet, han vilde erklære

at naa fik det være med somlinga slut.

Aassaa begyndte dem aa agitere

aa runte og tunte saa det var en gru.

De snakket og skreiv og med folk ajerte,

saa naar en saa Olsen, en sa:  ”Hutetu!”

”Stop!” sa Olsen ”kom bli abonnenter!”

”Hei!” sa Bryde, ”vi gir 6 prosenter”.

Næss slog i bordet:  ”Kom gutter og jenter,

de’r penger a tjene, my mer end I tror”.

I kommunestyret det blev saa lidt mudder:

”Den Olsen, det er en bråkande fyr.

Vi faar nok vise i taaler ei sludde,

Vi gir ei en skilling, den manden er dyr”.

”Stop!” sa Olsen, ”min herre, min herre”

”Hei!” sa Bryde, ”vi skal eder lære”.

Næss slog i bordet:  ”Vi penger begjære!”

Og penger de gav dem for aa slippe med styre.

Og huller dem gravde, og stolper dem reiste,

og traader dem strækte, det gikk som en røik,

og Olsen han kjørte og snakket og kneiste

og strevde og rendte saa fillerne føik!

”Puh!” sa Olsen, ”Jo, dette er sager”.

”Huh”, sa Bryde, ”jeg blir nesten mager”.

Næss sig i stilhed i luggen drager.

”Nei, være bestyrelse, det er en gru!”

(Rettskrivning fra 1898).

Tags: No tags