Falt ned fra taket og døde

Falt ned fra taket og døde
Kåre Olsen fra Hvasser omkom da han skulle reparere TV-antenne

Den ca. 40 år gamle Kåre Olsen fra Hvasser omkom igår efter- middag efter et stygt fall fra taket på sin eiendom på Hvasser. Kåre Olsen efterlot seg hustru og tre barn.
Olsen var oppe på taket for å rette på TV-antennen. Antagelig har han mistet fotfestet, gled ned fra taket og falt uheldigvis mot en cementkant. Dr. Oftedahl på Tjøme ble tilkalt, men da han bare noen minutter senere kom til ulykkesstedet var Kåre Olsen død.
Kåre Olsen betraktes av alle som en sympatisk mann. Han var sjåfør ved Øybuss, og blant de mange trafikanter var han meget godt likt. Han deltok også i det politiske liv og satt i herredsstyret som representant for Arbeider¬partiet. Han var også med i di¬verse utvalg, bl. a. i ligningsnevnden.

 

AOCR Svein-Åge Wærhaug-Mathisen

Tags: No tags