Langt til sjøs fra Fjærholmen

Langt til sjøs fra Fjærholmen

Tønsberg Blad 3 september 1969
Det er naturligvis ingen sjøorm som snor seg utover i fjorden på bildet, men ganske enkelt plast-ledningen som skal føre kloakken fra det nye toa-lett-anlegget på Fjærholmen ut på dypt vann, hele 350 meter fra land. John Haraldsen fra Undervanns-Service, Oslo, ses i sving med å senke ledningen, assistert av Nils Hansen Sande fra Normere i Borre. Til venstre på bildet står avdelingsingeniør Ole Skjæggestad fra Nøtterøy ingeniørvesen, opptatt med å sikte inn retningen på ledningen. Senere i uken skal det strekkes en plast-vannledning fra Nesbryggen til Foynland og frem til Fjærholmen. John Haraldsen og Ole Skjæggestad forteller til «Tønsbergs Blad» at det stadig blir mer aktuelt å legge plastledninger, ikke minst på grunn az lettere vedlikehold, samtidig som en PVC-ledning ikke koster mer enn ca. 40 pst. av hva man må betale for andre typer ledning er. Den neste store jobben er legging av ny hovedvannledning over Vestfjorden, men her har man ennu ikke tatt stilling til om det skal velges plast eller konvensjonelle rør.

Tags: No tags