Galleriet på Verdens Ende blir kulturbygg

Galleriet på Verdens Ende blir kulturbygg
Tønsberg Blad 5 Juni 1991
TJØME: – Vi har foretatt visse forenklinger det et kulturbygg for Tjøme kommune, for-omkring det planlagte kunstgalleriet på teller Ole Rikard Høiseter i Tjøme kunstfor-Verdens Ende på Tjøme, og ønsker å kalle ening til Tønsbergs Blad.
ASBJØRN ØVREBØ
– Har man noen mulighet for å få realisert dette store prosjektet, og i tilfelle når?
-Mulighetene er nok tilstede, men når det kan skje, er for tidlig å si ennå. Akkurat nå arbeider vi med å finne samarbeidspartnere som har den nødvendige finansielle styrke. Det vil jo bli et stort økonomisk løft, men jeg mener at mulighetene for å realisere prosjektet fremdeles er tilstede, sier Høiseter.
-Hvor står man i forhold til kommunen?
– Formelt er kommunale myndigheter orientert via Tjømes ordfører. Vi har laget en kort analyse om hvor vi står, og jeg regner med at formannskapet blir informert om saken om ikke alt for lenge.
– Hva ligger i dette om å gjøre galleriet til et kulturbygg?
-Vi har tatt signaler vi har fått, og tilpasset oss dem. Vi tilpasser oss lokale ønsker, og vil med dette vise at det ikke er tale om noe som skal «pådyttes» Tjøme utenfra av Oslo-folk, men noe som kan bli et kulturbygg for hele kommunen, sier Ole Rikard Høiseter.

Tags: No tags