Gammleordfører’n

VA 26/9-1988
Gammleordfører’n
MONA WÆRLAND OG AAGE LARSEN 

HVASSER: Arbeidet som los og ordførervervet i to turbulente perioder har gjort at Egil Jahre har beina solid planta på bakken. Født og oppvokst som han er på Hvasser og med røt-tene djupt forankret på øya pusler han daglig rundt huset i Hvasserveien, og holder hus og hage i orden. Farmors gamle hus får ikke forfalle.

Han har sitt daglige virke på losstasjonen, og er slett ikke så gammel som uttrykket gammelordfører’n skulle tilsi. Selv klarer han over at han rekker så lite om dagen.
-Den gang jeg var ordfører rakk jeg alt mulig. Jeg hadde jo jobben ved siden av. Nå for tida har jeg mer enn nok med arbeidet. Jeg skjønner ikke hvor tida blir av, sier Jahre.
HER HAR VI DET BRA
-På Hvasser har vi det bra. Det finnes ikke noe bedre sted å bo. Vi har faktisk hatt en svak vekst i innbyggertallet også, og jeg tror vi er bortimot fem hundre fastboende i dag.
Det har vært på tale å legge ned skolen tidligere, enkelte spådde at det ikke ville være unger igjen i slutten av åtti-åra. Det er hyggelig å konstatere at de tok grundig feil. I dag er det fullt på skolen. FERIEFOLKET
-Det er vel fare for at jeg blir upopulær når jeg sier dette, men jeg tror det ville ha vært trist her uten feriefolket. Det er klart at det er ulemper med dem, men hvis vi veier ulemper og fordeler opp mot hverandre så tror jeg vi vil innse at vi på mange måter er avhengige av turistene. De fleste holder seg for seg selv på hyttene sine. Og heldigvis har vi ikke dans og campingplass, da tror jeg først vi skulle fått noe å klage over.
Den største feilen med hytteeierne er at de legger igjen for lite penger. Tidlig på 80-tallet hadde vi seksti sjømenn som betalte mere skatt til kommunen enn 2500 hytteeiere.
LOKALPOLITIKK
-Det er litt betenkelig at vi ikke har arbeidsplasser til ungdommen. Ellers vil jeg si at kommunen aldri har behandlet Hvasser som en utkant. Vi har fått bedre behandling enn vårt engasjement i lokalpolitikken skulle tilsi. Jeg synes det er trist at interessen for lokalpolitikk er så minimal. Vi burde hatt mange representanter i kommunestyret.
LOSSTASJON
Egil Jahre avslutter med å si at det vil bli et stort slag for Hvasser hvis de flytter losstasjonen.
-De har bråket med denne flyttingen i alle år. Etter stortingsvedtaket om at den framtidige lostjenesten i Oslofjorden skulle styres fra Hvasser trodde vi endelig at vi skulle få fred. Det er ikke så underlig at vi reagerer med frustrasjon over den plutselige snuoperasjnen. Her på Hvasser er vi redde for å miste den gode bussforbindelsen vi har og posthuset hvis losstasjonen forsvinner.

AOCR Svein-Åge Wærhaug-Mathisen

Tags: No tags