Verdens Ende skal bli mer attraktiv

Verdens Ende skal bli mer attraktiv
27/1-1990

TJØME: Verdens ende skal bli mer attraktivt for publikum. Tjøme kommune med ordfører Ola Gjertsen i spissen ønsker å legge forholdene til rette, slik at dette landskjente utfartsstedet på Tjømes sydspiss skal trekke til seg enda flere turister enn idag. Blant planene som skal gjennomføres er bygging av ny gjes-tebrygge, ny fiske-brygge og en strandpromenade langs sjøen på ned-siden av det gamle akvariet.
Ordfører Ola Gjertsen sier til Tønsbergs Blad at det er et spørsmål om penger for å kunne gjennomføre tiltak på Verdens Ende.
-Det er helt klart at kommunen ikke kan klare dette alene. Vi er avhengig av støtte fra staten, og herfra har vi mottatt endel penger allerede. Vi har blant annet fått bygget et servicebygg med dusj og toaletter.
-Hvilke er de neste planene som skal gjennomføres?
-Vi jobber nå blant annet med å utbedre gjestehavna. Det går blant annet ut på å legge en utstikker fra skjæret midt på moloen. På denne måten vil gjestehavnen få mye større kapasitet til å kunne ta imot båttu-ristene. Fra før har vi jo fått srevicebygget på land, så jeg tror nok dette med årene vil bli en enda mer populær gjestehavn enn den er idag, sier Ola Gjertsen.
Strandpromenade
I utbyggingsplanene for Verdens Ende er det også lagt opp til å anlegge en strandpromenade fra fiskerbryggen og bort til moloen, som går ut til skjærene utenfor Verdens Ende. På denne måten får man blant annet lagt forholdene mye bedre til rette for funksjonshemmede som ønsker å benytte området. Disse slipper å ta seg opp den bratte bakken. Når det gjelder strandområdet er det også planer om å legge forholdene bedre til rette for fiskerne. Disse skal ha sitt eget hjørne i havna. Her skal det bygges ny brygge, og det vil bli satt opp sjøboder i tilknytning til denne. Ordfører Ola Gjertsen legger ikke skjul på at fikseme så absolutt er en del av miljøet i havnen på Verdens Ende, og forholdene må legge best mulig til rette for dem.
Planer omkunstatelier
For en tiden siden ble det dannet en kunstforening på Tjøme som fikk navnet Kunstforeningen Verdens Ende. Foreningen lanserte først planer om å bygge opp et atlelier på samme stedet som det gamle akvariet hadde stått. Disse planene har man nå forlatt. I stedet er det fra kunstforeningens side utarbeidet planer å sette opp et bygg for kunstvirksomhet nedenfor restauranten. Dette er foreløpig bare kommet til planleggingsstadiet. I Tjøme kommune stiller man seg positivt til dette prosjektet, men understreker at det må gjennomføre for kunstforeningens egen regning.
AOCR Svein-Åge Wærhaug-Mathisen

Tags: No tags