Snekkeseiling gjennom 100 år

Snekkeseiling gjennom 100 år
TERJE WILHELMSEN

Det var i forbindelse med premieutdelingen etter regattaene for 100 år siden at Severin Evensen kom med forslag om å danne en forening – «for å få litt mer sveis på sakene» – som han sa. Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon blant de fremmøtte. Sakene som Severin Evensen ville «få litt mer sveis på» var kappseilasene mellom fiskesnekkene som foregikk på søndagene om sommeren. Dette ble organisert i form av Færder Seilforening. Foreningen markerer sitt jubileum med storstilt jubileumsfest på Grepan Kystpensjonat idag lørdag.
I medvind og motvind
Færder Seilforening har nedlagt mye arbeid i forbindelse med jubileet. Det er blant annet laget en jubileumsbok, som Svein Hermansen har vært redaktør for. Det er mange bidragsytere til denne boken. Man har fått samlet mye verdifull historikk og mange ramsalte seilerhistorier
mellom to permer. Boka har fått tittelen «100 år i medvind og motvind».
Tore Marthinsen har skrevet et kapittel om Færder Seilforenings historie, som han har kalt «Fra sild og makrell til lystseilas». Tønsbergs Blad har brukt denne delen av boken som grunnlag for denne historiske artikkel om kapp-seilerne og deres båter ytterst i Oslofjorden. Drivgarnfiske
I sitt historiske tilbakeblikk tar Tore Marthinsen utgangspunkt i drivgarnfisket etter makrell fra tidlig på 1800-tallet. Det vises til at Ulehol-men syd for Hvasser var et større sentrum for omsetning av makrell. Det kunne ligge 150 båter på en gang ved Uleholmen, og det var fiskere fra begge sider av fiorden. På slutten av 1880-årene og i begynnelsen av 90-årene var det også et godt sildefiske i ytre Oslofjord. Dette var før motorens tid og garnfisket foregikk med klink-bygde snekker med stor spri- eller gaffelrigg. Det var disse båtene som ble brukt til kappsei-las om sommeren. «Sildegarnsbåten og mak-rellskøyta – prosaiske grå slitere – ble forutsetning for Færder Seilforening og senere opphavet til den elegante Færdersnekka», heter det i
Færder Seilforenings jubileumsbok.
Severin Evensen var selvsagt den første formannen i foreningen. Med seg i styret fikk han Olaf Andreassen.
– Det er ikke nødvendig med flere i styret. Olaf og jeg skal klare brasene, sa Severin Evensen. Og slik ble det. Med unntak av perioden 1907-10 var Severin formann helt frem til 1920. Da overtok Olaf og fortsatte frem til 1926. Disse to brødrene har bekledd formannsvervet i mer enn en Qerdedel av foreningens historie. Regattasnekker
Den første egentlige Færdersnekka konstruert for kappseilas, ble bygget av Severin Evensen i 1912. Noen år senere begynte Hans Jansen å bygge snekker for lyst- og kappseilas. Men skikkelig fart i snekkebyggingen ble det først i 1923. Da bygde Alf Andreassen, sammen med sin far Olaf, en kravellbygd snekke – FS 3 «Juno» – som i flere år ble prototypen for regattasnekkene fra Hvasser.
Inntil begynnelsen av 1930-tallet hadde ikke snekkene faste seilnummer, kun en nummer-lapp festet til seilet med knappenåler. Num-merne var ikke de samme på samme båt hver
seilas, og resultatet var blant annet at seilene etterhvert ble temmelig fulle av rustmerker etter nålene. Dette var den direkte foranledning til at ordningen med faste nummer ble innført. Birger S. Berg var førstemann som stilte til start med eget nummer i seilet på sin Færdersnekke, FS 4 «Helene»
Til tross for krigen ble den i denne perioden bygget fem nye snekker. Disse stilte til start sankthansdagen 1945.1 løpet av 1946 kunne ytterligere fire nybygg registreres i foreningens protokoller, slik at man kort tid etter krigen hadde fått en betydelig tilgang på nye snekker, står det å lese i Færder Seilforenings jubileumsbok.
Interessen for Færdersnekka har stort sett vært upåklagelig gjennom seilforeningens 100 årige lange liv. Man har selvsagt hatt noen korte perioder der interessen har vært laber, men den har tatt seg raskt opp igjen. Idag er interessen for den sjarmerende spririggede seilsnekka helt på topp. Det dukker stadig nybygg opp i San-døund for å delta i regattaene, og denne sommeren venter man seg at det vil stille over 20 Færdersnekker til start samtidig.
Verdensmestre
I forordet til jubileumsboken skriver formann Bredo Morgenstierne at bærebjelken i Færder Seilforening alltid har vært og skal være Færdersnekka. Men det hindrer ikke at seilere med andre båter både kan være medlemmer av foreningen og delta i regattaene. Foreningen har mange hatt lovende seilere i flere andre båtklas-ser. I den forbindelse må det spesielt nevnes at Espen Torgersen med Nils Kristian Jahnsen og Espen Stokkeland som mannskap ble verdensmestre i ynglingklassen i 1990. Færder Seilforening fikk dermed Tjømes hittil eneste verdensmestre i noen idrett noensinne. I tillegg var Espen Stokkeland med i teamet som ble verdensmestre i 5,5 meter samme år.
Færder Seilforening ble tildelt Tjøme kommunes kulturpris 1993. Prisen ble gitt foreningen for arbeidet med å holde Færdersnekkene i hevd, og for den virksomheten som ligger i regattaene i Sandøsund. Prisen besto av en stor skipsklokke i messing.

AOCR Svein-Åge Wærhaug-Mathisen

Tags: No tags