Natur og miljøvernutvalget vil sikre store arealer.

Natur og miljøvernutvalget vil sikre store arealer.

Tjømes Natur og miljøvérnutvalg har nu gjort seg ferdig med en omfattende liste over de områder på Tjøme som utvalget mener man må ta øyeblikkelig skritt for å få sikret for efterslekten. Enten må man i generalplanperioden ikke utnytte områdene på annén måte enn i dag, eller man må nekte enhver form for bebyggelse på områdene. Et annet alternativ som utvalget nevner, er at områdene blir sikret som friarealer og blir fredet eller at de blir trygget på en effektiv måte. Listen, som åpenbart er utarbeidet meget omhyggelig av Natur og miljøvernutvalget, ser slik ut: 1) Kynna. 2) Området øst for Kynna. Ingen videre utbygging rundt Kynna bør tillates. 3) Herkelås. 4) Ødegården ved Vallekjær og Mågerø. 5) Området mellom Gjervåg og Kik-ut, begrenset i øst av hyttene vest for Østveien, og i vest av hyttene øst for Vestveien. 6) Ramsåe på Grimestad fra det kommunale areal i Hulebak og nordover. 7) Hønsø-berget. 8) Området Eidene — Kola-bekk _ Treidene. 9) Området’Havna — Haukevika — Grepan. 10) Området Rød — Dirhue, både det som omfattes av nuværende fredning og det ikke fredede område på Dirhue. 11) Nordre del av Brøtsø.12) Ørahavna og Hagfjellodden. 13) Den sydlige delen av Hvasser.I tillegg til denne omfattende listen kommer alle småøyene, holmene og skjærene i Tjømes farvann.
Område 9 som strekker seg fra Havna til Grepan vil bli spesielt aktuelt i forbindelse med den utbyggingen som Krusesgate 11 i Oslo tidligere har hatt planer. om å gjennomføre på et 1000 mål stort felt — nettopp det området utvalget vil gå inn for å verne. På det 200 mål store området Havna er det allerede gitt konsesjon til Oslo-firmaet. som ønsker å bygge et større fritidsanlegg på stedet.
Utvalget mener at Tjøme bør vernes mot ytterligere bebyggelse utenfor de boligfelter som kommunestyret måtte bestemme i henhold til reguleringsplan. Utvalget henstiller derfor til Tjøme Bygningsråd om ikke å anbefale flere dispensasjoner fra de gjeldende byggeforbud.

Tags: No tags