Stiller ut skoleminner fra Hvasser

Stiller ut skoleminner fra Hvasser
23/6-2003

Klassebilder, gamle pulter og bøker og en staselig kledd lærerinne fra Hvasser skole. Dette er noe av det som presenteres på årets utstilling i Kystmuseet på Hvasser.
«Skolen i våre hjerter» har utstillingen blitt hetende. I et av rommene på Kystmuseet dekker skolebilder fra over et århundre veggene. I rommet står også pulter fra forskjellige tidsperioder, bøker for skjønnskrift og regning og annet skolemateriell. Alt overvåket fra det ene hjørnet av en gammeldags oppstaset lærerinne Kruke. Litt skryt
hører også til. Et diplom for skogplanting fra 1920 er med. Det er også flere vandreskjold de få Hvasser-ele-vene greide å vinne fra Tjøme-elevene i både kurvball og skøyter. Helt tilfeldig er ikke temaet på årets utstilling. Bjørg M. Olsen, en av de tre ansvarlige for skoleutstillingen, peker ut elever gjennom generasjoner på klassebildene og lærere som har overlevd dem alle.
-Vi blir sinte når det snakkes om å nedlegge skolen vår for å spare penger. Vi vil få frem at den skal være her. Nå har det akkurat vært skole-avslutning og der er alle, selv om de ikke har egne barn der. Skolen er viktig sosialt sett, mener Olsen.
Litt annet har det likevel blitt plass til. Veggene i det andre rommet på Kystmuseet er nemlig dekket med et utvalg foto av kulturminner på Hvasser, Brøtsø, Sandø og Store Færder. De er et resultat av kulturminneregistre-ringen Tjøme kommune var med på i fjor sommer og høst. Noen nye kom til, mens andre kulturminner var kjent. Mange av kulturminnene er skipsminner, som kjølhalplasser, fortøynings-fester, båtstø og dampbåt-brygge. I tillegg er blant annet hustufter, huler, rydningsrøyser og steingater avbildet. Mange av kulturminnene er borte i dag, men bildene viser hvor vaskeplasser og sommerfjøs en gang lå. Hvasser og Brøtsø Historieforening står bak utstillingen. Bjørg M. Olsen, Gro Vold Einarsen og Gro Hagen er ansvarlige for skoleutstillingen, mens Thor Pedersen, Olaf Kristiansen og Tom Skarri har stått for kulturminnene. Første åpningsdag var i går og utstillingen står frem til 3. august. Mandag er det stengt.
Nina T. Jacobsen

Tags: No tags