Tjømø Telefonselskap A/S 50 års jubileum

GRATULERER

Tjømø Telefonselskap A/S 50 års jubileum 25.februar 1948

Det er gammel god teknikk

at en ganske liten klikk

slår seg sammen når det er no’ om å gjøre.

Ære være alle dem

som i tankene så frem

til en bedre tid og selv gikk villig føre.

De tok mange tunge tak

som vi alle nu idag

vet å skatte som selvfølgelige goder

Der var motstand da som no

ikke alle helt forstod

og de strittet mot med alle slags metoder.

Men da klikken så fandt på

å sende stemmen på en tråd

lange veier på en tråd i ville luften.

Da ble harmen til et smil

for nu hadde uten tvil

denne klikken mistet resten av fornuften.

Men du kjenner Olsen feil

om du ikke vet hvor steil

denne karen var når noe kom på tverke..

Han fikk Ness og Bryde med

og tross krangel og fortred

gikk de tre med kamphumør til selve verket.

Jøye meg for liv og gøy

tenk når stemmen deres fløy

som en lerke over sundet innmed Vrengen.

Både Ness og Olsen var

slik at tråden kanskje bar

men hr. Bryde ville sikkert sprenge strengen.

Ingen linjetråd ble sprengt

intet gikk som det var tenkt

av de mange gammelkloke pessimister.

Med respekt for sin person

den og hin fikk talefon

med en gyllen streng imellom havens kvister.

Og så gikk det slag i slag

til vi står her nu i dag

men takk til dem som tok den første støyten.

Alle tvilere de fikk

ide femti år som gikk

se at hele pessismismen gikk i fløyten.

Nye tider, andre menn

men det samme går igjen

uten kamp blir alle ting med bare drømmer.

Spør det styre som vi har

du vil sikkert få til svar

at de mangen gang har kjempet imot strømmen

Der er båer, brott og skjær,

lumske farvann her og der,

nei, no’ morsomt er det ikke for et styre.

Abonnent og aksjonær

statens krav, hver funksjonær

skaffer styrets stakkars menn den fulle hyre.

Blandt de gjester som har mødt

har de kanskje også stødt

på en liten båeknaus i overflaten.

Men personlig ble det ei

for en sten i skutas vei

vil man alltid møte når man tjener staten.

Torger Jacobsen med bror

holder trygt i skutas ror.

Sigurd Andersen og Lindkvist navigerer

og med Granø på en bro

skulle en og hver vel tro

vi er trygge med det styre som regjerer.

Og som gamle Olsen sa:

”Når det stormer går det bra

Det gir vind i seila fram til selve målet.

Og i motvind sjø og sprøyt

blir du herdet med en støyt

for en liten skulderklapp det må du tåle”.

Tags: No tags