Millionene ruller på Tjøme

Millionene ruller på Tjøme

TJØME: To fritidseiendommer på Tjøme i flermillion-klassen selges. Den ene ligger på Skauetangen og selges for
VIDAR LANGESTRAND
Skautangen har en hytte på 120 kvadratmeter med ca. ni dekar utmark og fjell hvor omkring 1,7 dekar er felles eie.
Eiendommen har grense mot sjøen. Kjøper er Erling Lang-tangen fra Oslo, mens selger er Kristian Karlsen fra Sandefjord. Eiendommen ligger på Bukkeliodden. Formålet ved
3,5 millioner. Den andre ligger på sørenden av Tjøme ved Røssøsund og selges for 4,1 millioner. kjøpet er å benytte eiendommen som privat landsted.
Herredsagronomen mener prisen bør aksepteres som samsvarende med en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling.
Konsesjon er anbefalt. Kjøper til Grønne Lund er Mads Erik Andenæs fra Oslo, mens selger er Th. W. Holmsen m. fl. Eiendommen er på over tyve dekar. Foruten hovedbygning ene har eiendommen tre hytte og 100 meter strandlinje. Heller ikke denne eiendommen men har noen landbruksmessig interesse.
«Grønne Lund» ved Røssøsund skal selges for 4, millioner. Eiendommen er på over tyve mål. (Fott Vidar Langestrand).

Tags: No tags