Biblioteket på Tjøme trenger 350 kvm — disponerer i dag 30

Biblioteket på Tjøme trenger 350 kvm — disponerer i dag 30

Kultursekretæren på Tjøme,

Frank Kofoed, er ikke nådig i sin karakteristikk av forholdene ved kommunens bibliotek. I sine kommentarer til forslaget til langtidsbudsjett; hevder Kofoed at forholdene biblioteket på Tjøme har i dag er kritikkverdige. Kofoed viser til normene som er utarbeidet i henhold til bibliotek-loven. Etter disse normene skal Tjøme med 3500 innbyggere ha et bibliotek på ca. 350 kvadratmeter. I dag har man kun et areal på 30 kvadratmeter til disposisjon.

Kulturstyret vil med sitt forslag til langtidsbudsjett rette på de dårlige forholdene biblioteket på Tjøme har i dag, heter det i kommentarene fra kultursekretær Frank Kofoed. Dette er tenkt gjort ved at man bygger et kombinert kulturhus/bibliotek i tilknytning til Samfunnshuset. Kulturstyret foreslår at man bruker 1,5 million kroner til dette i 1986.

Ellers ønsker kulturstyret på Tjøme å få i gang juniorklubb/ fritidshjem. Dette er et område hvor Tjøme kommune ligger langt etter, blir det hevdet. I forslaget til langtidsbudsjett går kulturstyret inn for at kommunen i løpet av de nærmeste årene investerer 225 000 kroner i en tur- og lysløype.

Når det gjelder idretten har kulturstyret foreslått at man setter opp ialt 400 000 kroner til bygging av et idrettens hus. Denne summen skal fordeles på to år, 1988 og -89. Når det gjelder bygging av et idrettens hus ved det kommunale idrettsanlegget på Ormelet blir det pekt på at det er i gang et samarbeid mellom de politiske myndigheter og idrettslagene om dette. Den planlagte kombinasjonen tilfluktsrom/ idrettens hus anser man som ideell, går det frem av kommentarene til forslaget til langtidsbudsjett for kultursektoren på Tjøme. (TW)

Bildetekst
Kultursekretær Frank Kofoed ber kommunestyrets medlemmer å stoppe opp å tenke seg nøye om når langtidsbudsjettet skal behandles. Blant annet vil Kofoed ha 1,5 mill. kroner til bygging av kulturhus/bibliotek neste år. (Foto: Terje Wilhelmsen).

Tags: No tags