Landet vårt sett fra lufta

Landet vårt sett fra lufta


Nå kan du se flyfotografier av Norge gratis på Internett. Hittil er én tredel av landet fotografert.
– Det er ikke alle som klarer å lese tradisjonelle kart. Flybilder gjør det enklere for folk å kjenne seg igjen, sier direktør Nils Karbø i NIJOS, Norsk institutt for jord- og skogkart-legging.
Et samarbeidsprosjekt
Det nye nettstedet norgeibil-der.no er et samarbeid mellom Statens Kartverk, Statens vegvesen og NIJOS. Etatene ser klare fordeler med å lage et felles nasjonalt fotoarkiv med én sentral distribusjonsløsning.
-Til nå er det samlet store mengder med flybilder som brukes for å tolke for eksempel arealtilstand, markslag og ulike arealtyper rundt omkring i landet. Problemet er at bildene har vært lite tilgjengelige for folk flest, sier Karbø.
Nyttig for mange
Kartverkssjef Knut Flåthen i Statens Kartverk mener prosjektet forenkler tilgjengeligheten til informasjon og gir grunnlag for merverdier i enkelte næringer.
– Det er mange huskjøpere som ikke kan lese kart, og for eiendomsmeglere vil bruk av flybilder forenkle formidling av salgsprospekter. Spesielt siden stadig flere boliger annonseres på nettet, sier Flåthen.
Gratis tjeneste
For deg og meg blir det gratis å laste ned flybilder og gjøre enkle adressesøk, mens for virksomheter som bruker den nye karttjenesten kommersielt, blir det laget egne betalingssystemer.
– Flybilder innen turistnæringen kan bli lønnsom butikk. Istedenfor å lage turistprodukter med tradisjonelle stillbilder og kart, kan reiselivsbransjen bruke animasjoner som bedre synliggjør reisemål, sier han.
Tettbygde strøk først
Til nå er rundt 120 000 kvadratkilometer, rundt én tredel av Norge, flyfotografert.
– Vi prioriterer tettbygde strøk fra nord til sør først. Må-
let er at også gamle flybilder skal bli tilgjengelige. Da blir det enklere å se endringer i fortetning og vegetasjon, sier Karbø.
Det vil ta rundt to til tre år før hele landet er ferdig flyfotografert, avhengig av finansiering.
– Dette er et fint initiativ. Det er viktig å gjøre offentlig informasjon lett tilgjengelig. Gjerne gratis, sier moderniseringsminister Morten A. Meyer.

Tags: No tags