SØSTER MILLY fyller 90 år

ÅPENT HUS: I går fylte søster Milly Zeiner 90 år. Dagen ble feiret med åpent hus hjemme på Holtekjaer på Tjøme.

SØSTER MILLY fyller 90 år

Hun hadde bestemt seg som liten pike. Hun skulle jobbe i sykepleien og stelle for andre når hun ble stor. Og slik ble det. I hele sitt yrkesaktive liv har søster Milly Zeiner jobbet i hjemmesykepleien og fartet fra hjem til hjem på Tjøme og Hvasser.
I går fylte den ennå så aktive damen 90 år. Dagen ble feiret med åpent hus hjemme på Holtekjær. Her kunne jubilanten friste både med den ene og andre kakesorten som hun hadde bakt til den store dagen.
– Ja, en må stå på litt. Nytter ikke å sette seg ned i en stol. Jeg forsøker å være aktiv og følge med for ikke å forfalle, kommenterer 90-års-jubilanten med et smil.
Fortsatt like aktiv
Milly Zeiner, eller Judith Emilie som er døpe-navnet, er fortsatt med på det meste som rører seg i av aktiviteter på Tjøme.
– Jeg er på trimmen en gang i uka. Det er for oss gamle det, humrer Milly. – Ja, så er jeg på tirsdagsmøtene på Fredtun. Misjonen er hjertebarnet mitt. Og i kirkestua er jeg fast annenhver onsdag. Og så er jeg på sykebesøk, forteller Milly om noe av det hun er med på.
Hjemme har hun også nok å gjøre. Milly har ingen offentlig hjelp i huset, for her i gården skal alt gjøres selv – tilmed veden sørger hun for å få i hus.
– Jeg får hjelp til å klippe plenen, da. Ellers har jeg lært meg til å være selvhjulpen, sier Milly beskjedent.
Tidlig voksen
Milly Zeiner ble tidlig voksen. Av en søskenflokk på tre var det hun som ble hjemme for å stelle for sine syke foreldre. Ikke før etter deres bortgang kunne Milly begynne å tenke på egen fremtid. Og slagplanen var klar den:
– Sykepleien har ligget i meg siden jeg var bam. Så det måtte bare bli det, sier Milly Zeiner.
I 27 år arbeidet hun i hjemmesykepleien på Tjøme, og ga seg ikke før fylte 70! Søster Milly Zeiner på mopeden var et velkjent syn på Tjøme og Hvasser. Hun tok oppdrag hjemme hos eldre i hele kommunen, og det ble jobbing både sent og tidlig.
– Det var doktor Solem og doktor Oftedal som rekvirerte meg. Jeg ble godt kjent med hele geografien her ute, sier Milly.
PS. For dem som lurer på Millys forbindelse til Zeiner iTønsberg: Det var hennes onkel, Anthon L. Zeiner, som startet den kjente bedriften i byen.
An-Magritt Larsen

 AOCR 295b AOCR 294

 

AOCR Svein-Åge Wærhaug-Mathisen

Tags: No tags