Gufset fra fortiden

Gufset fra fortiden
Det er helt nødvendig at vi beholder bo plikten her på Tjøme
Sant og si trodde jeg at vi var ferdige med denne diskusjonen.
Men det ytterliggående Høyre klarer ikke å slippe angsten for reduksjon av deres formuer, eller for at man her innsnevrer deres private råderett. (Stryk det som ikke passer.)
11980-åra hadde kommunestyret – med Høyre-ordfører, en lang og grundig debatt om en eventuell innføring av boplikt på Tjøme.
Argumentene for var selvsagt at man gjennom år hadde sett en utvikling der badegjester kjøpte opp fastboende hus til overpris, og der man forutså at fast bosetting etter hvert ville minke og innskrenke seg til mindre attraktive boliger, gjeme i boligfelt og langt fra sjøen. Markedet ville stadig bli mindre, våre ungdommer ville måtte søke seg andre steder å bo enn der de hadde vokst opp. Dette ønsket man å forhindre.
Argumentene mot gikk på det samme som i dag; å miste råderetten over egen eiendom var det samme som ran, som tyveri av penger man kunne oppnå ved eventuelt salg. Og det kunne jo dreie seg om betydelige beløp.
Når vi nå ser hva som bys av pengesterke sommergjester er det ganske klart at vil-la-eiere på Tjøme kunne inkassert betydelige beløp på å selge til badegjester.
Men selv om prisene her som andre steder i Østlands-regionen har gått kraftig i været er det fortsatt mulig for alminnelige mennesker å skaffe seg bolig på Tjøme. Samfunnet vårt lever, befolkningen ligger stabilt på rundt 4.500 innbyggere, og vi får sikkert plass til noen flere etterhvert.
De kloke kommunestyremedlemmer som tilslutt vedtok å innføre 0-konsesjon (som bopliktordningen heter) ville ha et samfunn her ute med helårs bosetting, helårsåpne forretninger, kulturtilbud, skoler og alt som hører til.
Et inkluderende og solidarisk samfunn.
Det alternativ som skisseres fra det ytterste, mørkeblå Høyre er akkurat så egoistisk som vi kan vente fra den kanten. I de kretser er slagordet ‘enhver er seg selv nok’. Men det er ikke slik vi vil ha det. Tjømelista vil i enhver sammenheng sloss mot gufset fra fortida.
LeifEnk Seeberg

Tags: No tags