Tre åregafler for Tjøme

Tre åregafler for Tjøme
29/6-1988

TJØME: Kulturetaten på Tjøme ligger ikke på latsiden. Aktivt arbeider den med en rekke planer og har satt ned en komite som skal utarbeide handlingsprogram for perioden. – Man regner med at det vil være begynnelsen til en Tjømes kulturplan, sier kultursjef Frank Kofoed til VA.
Av IVAR TOLLNES
Tre åregafler i sølv mot blå bunn er motivet på et kommunevåpen hovedutvalget for kultur har gitt sin tilslutning. Motivet er heraldisk riktig utført og allerede godkjent av Riksantikvaren. De tre åregaflene henspeiler til Tjømes nærhet til skipsfart, fangst og fiske. Samtidig symboliseres de tre øyene, Tjøme, Brøtsø og Hvasser. Kommunevåpenet ligger på formannskapets bord, og man håper på flittig bruk av det i all korrespondanse og dokumentasjon fra kommunen.
HAUG GÅRD
er det store kulturelle løftet. Hovedutvalget hadde 50.000 kroner til restaurering, men har måttet innse at det er for lite. Man er også på det rene med at det er andre kommunale opp de 50.000 kronene til Tjøme historielag. Det har vist meget stor interesse for stedet.
gaver som vil komme foran. Som konsekvens av det, er det enighet om å overlate gården og
Haug gård er et typisk Tjøme-hus i sveitserstil. Det er gode muligheter for statsstøtte til bevaring, men på kommunens langtidsbudsjett for 1989-1992 øynes små muligheter. Det er bakgrunnen for at hovedutvalget for kultur har gått inn for at hovedhuset på Haug vederlagsfritt tilstilles Tjøme historielag for restaurering med sikte på allment bruk innen kommunen.
Grethe Møllerplass, formann i Tjøme historielag, uttaler i et brev til kulturstyret at laget først og fremst er interessert i å overta huset fordi det er et typisk Tjøme-hus som en ser som viktig å bevare. Det er ikke mye av slik bebyggelse igjen på øya. Nå som kommunen har et slikt hus, bør det absolutt bli tatt vare på, mener historielagets for mann. Saken kommer seinere opp i kommunestyret. Det vil skje i september etter at avtale med historielaget er utarbeidet og restaureringsplan foreligger.
FORDELING AV KULTURMIDLER
Hovedutvalget har nylig foretatt fordeling av 189.200 kroner til foreninger og lag på Tjøme. Kultursjef Kofoed opplyser til VA at beløpet er noe større enn i fjor. De fleste av tiltakene er innadvendte i de foreninger som har fått tildeling. Støtte til arrangementer blir tildelt etter hvert som de blir satt ut i livet.
Overfor formannskapet har hovedutvalget for kultur foreslått at det opprettes miljø/friluftsnemnd. Saken er ikke avsluttet. Den var til behandling i formannskapet, men ble returnert til ny behandling i hovedstyret. Formannskapet mente det ikke er behov for faste underutvalg.
AOCR Svein-Åge Wærhaug-Mathisen

Tags: No tags