Om «låver» og fritidshus

Om «låver» og fritidshus

Av Gøthe Gøthesen
De av oss som er gamle nok vil huske at en låve var en bygning der man lagret vinterforsyningen av høy til ku, sau og hest. Den inneholdt dessuten fjøs og stall, grisebinge, hønsehus osv.
På Øgarden ved Mågerø lå det en gang en liten gård som ble drevet av et eldre ektepar, Louis og Konstanse Jensen. Det var et beskjedent småbruk med en liten jordlapp og et stort, deilig strandområde, en skjær-gårdsidyll.Etter at paret døde ble gården liggende brakk i en årrekke. Hovedbygningen forfalt og låven ramlet ned. Bare låvebroen og stein-veggen rundt fjøset ble stående tilbake. Den lille jordveien vokste til med bjerk og osp. Naturen var i gang med å gjenerobre eiendommen.
En dag skjedde det som måtte skje. En oslomann kastet øynene sine på herligheten og kjøpte det hele. Her skulle det bygges! Det tok sin tid, kommunen hadde mange innvendinger, her var vakker natur og mange hundre meter strandlinje som tjømlinger også burde ha litt glede av. Etter en lang periode med argumenter og avisskriverier ble det endelig fred. Tjørn lingene fikk sitt friområde og advokat Hornseth kunne sette huset i stand og bruke det som fritidsbolig. Hovedbygningen ble reparert og restaurert og fikk tilnærmet tilbake sitt opprinnelige utseende. Dette ble gjort såpass bra at Hornseth ble tildelt Tjøme kommunes byggeskikkpris for innsatsen.
Den 15 november 1995 fikk han tillatelse av Tjøme kommune til å gjen-oppføre låvebygningen på eiendommen. Man spør seg selv hvorfor han ville bygge en låve på en fritidseiendom, men han ga selv svaret til en journalist fra Tønsbergs Blad. Etter å ha intervjuet ham, kunne journalisten fortelle at det var Hornseths ønske å restaurere hele anlegget slik at gården fremsto i sin opprinnelige skikkelse: ”1 arbeidet med restaureringen har han forsøkt å tenke seg hvordan det virkelig var på den gamle gården og innrettet den deretter”, kan vi lese. ”Jeg er oppvokst med gamle hus og har respekt for fedrenes fotspor” uttalte Hornseth som selv er av bondeslekt. Dette var en stor nyhet, her hadde vi fått en idealist som skulle gjenskape den gamle Øgarden. Det var nesten så du hørte kua raute og hønene kaklet mens Konstanse myndig og bestemt administrerte det hele.
Kanskje var respekten for fedrenes fotspor ikke overdrevent stor. Eller var det Louis Jensens fotspor som var vanskelige å følge? Han hadde nemlig trebein! På tomten der det en gang sto en låve, bygde advokaten et pent sommerhus med låvebro! Denne Håven” er selvfølgelig rødmalt, slik låver skal være. Ja, også er den utstyrt med badeværelse, dagligstue og kjøkken og har nydelige smårutete vinduer og tømmermannspanel. Her vil husdyra komme til å trives!
Så reagerer Tjøme kommune. Mannen må fjerne innmaten i ’’låven” og det litt faderlig fort! Han har ikke fått tillatelse til å innrede den. Dette forstår ikke advokaten. Han er, i følge Tønsbergs Blad: «målløs, lamslått og aldeles knust”. Og videre: ”Jeg ba om å få bygge opp låven på Ødegården slik den engang var. Det fikk jeg tillatelse til og det har jeg gjort”. Dette er regelrett løgn. Det vet alle som har sett den opprinnelige låven på Øgarden eller som i det hele tatt har sett en låve. Et lite barn kan se at dette ikke er noen låve og aldri var ment å være det.
I sitt klagebrev til Fylkesmannen i Vestfold sier Hornseth blant annet: «årtier før bygningsloven trådte i kraft ble låven benyttet av eierne av Ødegården som sommerbolig uten at det var noen hjemmel i loven for å kreve bruksendringstillatelse fra myndighetenes side. Denne bruken var uendret etter bygningsloven trådte i kraft”. Dette er rent oppspinn. Folk som kjenner eiendommen fra den tiden det var gårdsbruk der, vet at det aldri bodde folk i låven.
I tillegg til dette har eiendommen fått en stor garasje, et stabbur som også er innredet til boligformål, og et åttekantet lysthus som visstnok inneholder en do. Hele anlegget ser ut som en blanding av Disneyland og Kardemomme by. Louis og Konstanse ville ha sperret øynene opp om de hadde kunnet se hvordan småbruket deres er «restaurert”.
Det er forbud mot ny fritidsbebyggelse på Tjøme. Men har man tilstrekkelig fantasi og en god porsjon frekkhet, kan man altså med utgangspunkt i et forfallent småbruk utvikle et kompleks bestående av tre fritidsboliger.
Advokaten føler seg tydeligvis forfulgt av Tjøme kommune: ”Det er åpenbart at jeg og min familie er uønsket på Tjøme” sier han til Tønsbergs Blad. Her har han kanskje et poeng.

Tags: No tags