Seilskuter på Havsser i sommer

Seilskuter på Havsser i sommer

«Seilskuteminner» er navnet på sommerens utstilling på Kystmuseet på Hvasser, i regi av Hvasser og Brøtsø Historieforen-ing. Fra 25. juli til 4. august kan besøkende tenke seg tilbake til en tid som de fleste på stedet har et forhold til.
Utstillingen baserer seg på materiale Gøthe Gøthesen stilte ut under samme tema i Tjøme historielag for to år siden. I tillegg kommer bilder og gjenstander Hvasser og Brøtsø Historieforening har skaffet i lokalmiljøet.
– Her er en presentasjon fra Tjøme gjennom en matros, en skipper og en reder. Vi viser fram noe av livet til sjøs i seilskutetiden. Det finnes malerier og fotografier av seilskuter, og diagram over Tjømes skipsfart, sier Kari Sundsåsen, historieforeningens representant.
Seilskutene hadde sin storhetsperiode fra 1850 til 1890. Da spilte Tjøme med sin strategiske beliggenhet en stor rolle i skipsfarten, og dette var på mange måter også Tjømes storhetsperiode. Temaet seilskutetid påTjøme angår mange tjøm-linger, og småhistorier om forskjellige lokale personligheter er med på å bringe historien enda nærmere. I forbindelse med årets utstilling, håper historiefor-eningen også å få nok penger til å reise et minnesmerke for dem som gikk ned med losskøyta «Gaa Paa» i 1913. De ble aldri funnet, og 22 barn på Hvasser ble farløse.
– Losene hadde et farefullt yrke som krevde mange liv. De dro ut i all slags vær året rundt. Mange av dem fikk sin grav i havet. Et monument for dem som gikk ned med «Gaa Paa» kan stå som et minnesmerke for alle som gikk ned, sier Sundsåsen.
Nytt av året i Kystmuseet er en rekke permer hvor Asbjørg Økland har samlet historie fra Hvasser og Brøtsø. Her finnes mye informasjon samlet under forskjellige gårdsnavn. I år presenteres også historielagets fotosamling for publikum gjennom åtte album. Dette håper historieforeningen de besøkende vil bru-
ke aktivt. -1 fjor var det mange som kom om igjen for å se bildet av oldemor en gang til. Av og til var det så mange som femti inne av gangen, og det er på grensen av hva våre små lokaler kan ta imot, smiler Kari Sundsåsen.
Utstillingen er åpen alle ettermiddager unntatt mandag, og har gratis adgang.
Nina T. Jacobsen
AOCR Svein-Åge Wærhaug-Mathisen

Tags: No tags